2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK pana Jakuba Zahradníka - ©PR 20.10.22

© Petr Reichl

2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 001
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 001
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 002
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 002
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 003-L
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 003-L
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 004
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 004
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 005
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 005
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 006
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 006
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 007
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 007
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 008
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 008
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 009
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 009
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 010
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 010
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 011
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 011
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 013
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 013
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 016
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 016
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 018
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 018
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 019
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 019
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 020
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 020
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 021
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 021
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 022
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 022
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 023
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 023
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 024
2022 1020 - Vamberk - ukázkový trénink - GTM OFS RK J. Zahradníka - ©PR - 024