1140 - Rychnov bílá - Dobruška oranžová 06.11.22

2022 1106 - RA-SO+ČE-DO+OP-RK - DRANA KP SP U11 sk. B - ©PR - 119
2022 1106 - RA-SO+ČE-DO+OP-RK - DRANA KP SP U11 sk. B - ©PR - 119
2022 1106 - RA-SO+ČE-DO+OP-RK - DRANA KP SP U11 sk. B - ©PR - 120
2022 1106 - RA-SO+ČE-DO+OP-RK - DRANA KP SP U11 sk. B - ©PR - 120
2022 1106 - RA-SO+ČE-DO+OP-RK - DRANA KP SP U11 sk. B - ©PR - 122
2022 1106 - RA-SO+ČE-DO+OP-RK - DRANA KP SP U11 sk. B - ©PR - 122
2022 1106 - RA-SO+ČE-DO+OP-RK - DRANA KP SP U11 sk. B - ©PR - 124
2022 1106 - RA-SO+ČE-DO+OP-RK - DRANA KP SP U11 sk. B - ©PR - 124
2022 1106 - RA-SO+ČE-DO+OP-RK - DRANA KP SP U11 sk. B - ©PR - 126
2022 1106 - RA-SO+ČE-DO+OP-RK - DRANA KP SP U11 sk. B - ©PR - 126
2022 1106 - RA-SO+ČE-DO+OP-RK - DRANA KP SP U11 sk. B - ©PR - 128
2022 1106 - RA-SO+ČE-DO+OP-RK - DRANA KP SP U11 sk. B - ©PR - 128
2022 1106 - RA-SO+ČE-DO+OP-RK - DRANA KP SP U11 sk. B - ©PR - 129
2022 1106 - RA-SO+ČE-DO+OP-RK - DRANA KP SP U11 sk. B - ©PR - 129
2022 1106 - RA-SO+ČE-DO+OP-RK - DRANA KP SP U11 sk. B - ©PR - 130
2022 1106 - RA-SO+ČE-DO+OP-RK - DRANA KP SP U11 sk. B - ©PR - 130
2022 1106 - RA-SO+ČE-DO+OP-RK - DRANA KP SP U11 sk. B - ©PR - 131
2022 1106 - RA-SO+ČE-DO+OP-RK - DRANA KP SP U11 sk. B - ©PR - 131
2022 1106 - RA-SO+ČE-DO+OP-RK - DRANA KP SP U11 sk. B - ©PR - 132
2022 1106 - RA-SO+ČE-DO+OP-RK - DRANA KP SP U11 sk. B - ©PR - 132
2022 1106 - RA-SO+ČE-DO+OP-RK - DRANA KP SP U11 sk. B - ©PR - 133
2022 1106 - RA-SO+ČE-DO+OP-RK - DRANA KP SP U11 sk. B - ©PR - 133