240303 - Jaroměř - Halový turnaj r. 2016 FOTTUR - ©VM 03.03.24

© Václav Mlejnek

0001Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440508
0001Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440508
0002Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440513
0002Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440513
0003Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440523
0003Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440523
0004Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440525
0004Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440525
0005Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440529
0005Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440529
0006Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440536
0006Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440536
0007Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440562
0007Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440562
0008Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440563
0008Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440563
0009Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440575
0009Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440575
0010Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440581
0010Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440581
0011Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440583
0011Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440583
0012Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440585
0012Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440585
0013Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440591
0013Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440591
0014Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440605
0014Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440605
0015Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440607
0015Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440607
0016Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440634
0016Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440634
0017Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440636
0017Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440636
0018Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440647
0018Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440647
0019Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440653
0019Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440653
0020Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440656
0020Hala Fottur ASVAJ r.2015 - 20240303 foto Vaclav Mlejnek P2440656