240317 - Červená Voda - Žamberk - Rychnov - Jeseníík - Meteor Praha - příprava U11 - ©PR 17.03.24

Foceno pro FC SPARTAK Rychnov nad Kněžnou

© Petr Reichl

240317 - Č.Voda - Žamberk - Rychnov - Jesmík - Meteor Praha - příprava U11 - 001
240317 - Č.Voda - Žamberk - Rychnov - Jesmík - Meteor Praha - příprava U11 - 001
240317 - Č.Voda - Žamberk - Rychnov - Jesmík - Meteor Praha - příprava U11 - 003
240317 - Č.Voda - Žamberk - Rychnov - Jesmík - Meteor Praha - příprava U11 - 003