240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR 24.02.24

Zápis o utkání

© Petr Reichl

240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 004
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 004
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 011
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 011
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 012
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 012
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 013
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 013
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 020
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 020
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 024_A
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 024 A
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 032
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 032
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 043
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 043
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 046
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 046
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 048
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 048
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 049
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 049
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 059
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 059
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 064
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 064
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 067
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 067
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 072
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 072
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 076
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 076
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 080
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 080
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 083
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 083
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 093-L
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 093-L
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 095
240224 - Rychnov - Nový Hradec - Pohár SŽ U15 - finále - ©PR - 095
Archív

Archív

2 obrázky